Menu

Декларация за поверителност

1) Информация за събирането на лични данни и данни за контакт на
контрольора

1.1 Ние се радваме, че посетихте нашия уебсайт и Ви благодарим за проявения
интерес. В настоящият документ, ние Ви информираме за ползването на Вашите
лични данни при посещението на нашия уебсайт. Лични данни са всички данни, с
които Вашата личност може да бъде идентифицирана.

1.2 Контрольорът, който отговаря за обработката на данните в този уебсайт, според
Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗЛД) е Landig + Lava GmbH &
Co. KG, Mackstraße 90, 88348 Bad Saulgau, Германия, Тел.:
(0049) 07581 – 90430, Факс: (0049) 07581 – 9043100, Имейл: info@dry-ager.com.
Контрольорът, който отговаря за обработването на личните данни е физическо или
юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с другите определя целта и
средствата за обработка на личните данни.

1.3 Контрольорът е определил служител отговарящ за защита на личните данни в
уебсайта. С него можете да се свържете по следния начин: Д-р Себастиян Краска,
IITR Datenschutz GmbH, Marienplatz 2, 80331 Мюнхен Имейл: email@iitr.de,
Телефон: 089-18917360

1.4 Този уебсайт използва SSL или TLS криптиране поради съображения за
сигурност и за защита на предаването на лични данни и друго конфиденциално
съдържание (напр. поръчки или запитвания към контрольора). Можете да
разпознаете криптираната връзка по символите https:// и символа за криптиране на
командния ред на браузера ви.

2) Събиране на данни при посещението Ви на нашия уебсайт

Когато използвате нашия уебсайт само с информативна цел, т.е. , ако не сте
регистрирани или не ни предоставите информация по друг начин, ние събираме
само данните, които вашия браузер предаде на нашия сървър (т.нар. "лог файлове

на сървъра"). Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме следните данни,
които са ни необходими технически, за да ви показваме уебсайта:
– Посетителите на уебсайта
– Дата и час в момента на достъпа
– Количество изпратени данни в байтове
– Източник/референция, от който сте дошли на тази страница
– Използвания браузер
– Използвана операционна система
– Използван IP адрес (ако е приложимо: анонимна форма)

Обработката на данни се извършва в съответствие с чл. 6 (1) точка F от ОРЗЛД въз
основа на нашия законов интерес за подобряване на стабилността и
функционалността на нашия уебсайт. Данните няма да бъдат предавани или
използвани по никакъв друг начин. Все пак, ние запазваме правото си да проверим
лог файловете на сървъра последователно, ако има някакви конкретни признаци за
незаконна употреба.

3) Бисквитки

С цел да направим нашия уебсайт привлекателен и да предоставим възможност за
използването на някои функции, ние използваме т.нар. „бисквитки“ на различни
страници. Те представляват малки текстови файлове, които се съхраняват на
вашето крайно устройство. Някои от „бисквитките“, които използваме се изтриват
след края на сесията на сърфиране, напр. след затваряне на вашия браузър (т. нар.
"бисквитки" на сесията. Останалите "бисквитки" остават на вашето устройство и
дават възможност на нас или на нашите партньори ("бисквитки" на трета страна),
да разпознаят Вашия браузър при следващотото ви посещение. Когато
„бисквитите“ са инсталирани, те събират и обработват специфична информация за
потребителя, например като данни за браузера и местоположението, както и IP
адреса според индивидуалните изисквания. Наличните „бисквитки“ се установяват
автоматично след определен период, който може да бъде различен в зависимост от
бисквитите.

Когато личните данни се обработват и от индивидуални „бисквитки“, инсталирани
от нас, обработването се извършва в съответствие с чл. 6 (1) точка (б) на ОРЗЛД
или по изпълнение на договора в съответствие с 6 (1) точка (е) на ОРЗЛД, с цел
опазване на нашите законови интереси по възможно най-функционалния за
уебсайта и за потребителя начин и за ефективния дизайн на посетената страница.
Ние работим съвместно с рекламни партньори, които ни помагат да направим
нашия уебсайт много по-интересен за вас. За тази цел, на Вашето устройство също
се съхраняват "бисквитки“ на нашите бизнес партньори, когато посещавате нашия
уебсайт („бисквитки“ на трети страни). Вие ще бъдете информирани индивидуално
и отделно за използването на такива „бисквитки“ и за обсега на информацията
събрана във всеки от разделите.

Моля, обърнете внимание че Вие можете да настроите своя браузер така, че да
бъдете информирани за инсталирането на "бисквитки" и вие можете да решите по
отделно дали да ги приемете ли не, във всеки отделен случай или при всички
случаи. Всеки браузър има различни настройки за управление на "Бисквитките".
Този начин се описва в менюто "Помощ“ на всеки браузър, който обяснява как
можете да промените вашите настройки за „Бисквити“. Ще намерите тези
настройки за всеки от браузърите на слените интернет връзки:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-mana
ge-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies
Google:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl
=en
Safari:
1/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Моля, обърнете внимание, че функционалността на Вашия уебсайт може да бъде
ограничена, ако приемете „Бисквитки“.

4) Контакти

При осъществяването на контакт с нас се събират лични данни (напр. контакт чрез
e-mail). В съответния формуляр можете да видите точно какви данни се събират.
Тези данни се съхраняват и се използват изключително с цел предоставяне на
отговор на вашето искане, за установяване на контакт, както и за свързаното
техническо администриране. Законовата основа за обработването на данни е наше
законов интерес, за да отговорим на вашето искане в съответствие с чл. 6 (1) точка
(e) от ОРЗЛД. Когато се свързвате, за да осъществите контакт съществува
допълнителна правна основа за обработката в чл. 6 (1) точка (б) от ОРЗЛД. Вашите
данни ще бъдат изтрити след окончателната обработка на вашето запитване; това е
в случай, от който може да се заключи обстоятелството, че фактите по запитването
са били изцяло изяснени, при условие че няма правно основание за съхранение на
противното.

5) Функция за коментар

Този уебсайт освен функция за коментар съдържа и информация за времето на
написване на коментара, името на коментатора, който сте избрали, като всичко
това се съхранява и публикува на уебсайта. Освен това, вашият IP address е записан
и съхраняван. Този IP адрес се съхранява по съображения за сигурност, в случай, че
съответното лице наруши правата на трета страна или публикува незаконно
съдържание посредством коментара си. Ние трябва да имаме вашия имейл, за да се
свържем с Вас, в случай, че трета страна се обяви публикуваното от вас
съдържание за незаконно. Правната основа за съхраняване на Вашите данни е чл. 6
(1) точка (б) и (е) от ОРЗЛД. Ние запазваме правото си да изтриваме коментари, ако
те бъдат обявено за незаконни от трета страна.

6) Използване на вашите данни за директна реклама

6.1 В случай, че се абонирате за нашия имейл бюлетин, ние ще ви изпращаме
редовна информация за нашите предложения. Единствените данни, които с които
трябва да разполагаме, за да ви изпращаме нашия бюлетин е Вашия имейл.
Предоставянето на други допълнителни данни е доброволно и като те се използват,

за да се обърнем към Вас лично. Ние използваме така нареченото "потвърждаване
на избора" за изпращане на бюлетин. Това означава, че на нас няма да ни бъде
изпратен бюлетин, освен ако изрично не сме потвърдили, че сте съгласни да Ви
бъде изпращан бюлетин. Тогава ние Ви изпращаме потвърдителен имейл, като ви
приканваме да потвърдите желанието си за получаване на бюлетин като кликнете
на съответния линк.
Чрез активиране на линка за потвърждаване, вие ни давате съгласието си да
използваме Вашите лични данни, в съответствие с чл. 6 (1) точка а от ОРЗЛД.
Когато Вие се регистрирате за полочването на бюлетин, ние съхраняваме Вашия IP
адрес въведен от доставчика на интернет услуги, както и датата и времето на
регистрация, така че да можем да проследим възможно непозволено използване на
Вашия имейл адрес на по-късен етап. Данните събирани от нас при регистрацията
Ви за бюлетин ще бъдат използвани само за целите на рекламата посредством
бюлетина. Вие можете да се прекратите абонамента си за бюлетина по всяко време
чрез линка, предоставен в самия бюлетин или да изпратите съобщение до
отговорното лице посочено по-горе. След като се откажете, Вашия имейл адрес ще
бъде изтрит незабавно от нашия списък, освен ако не сте предоставили изрично
съгласие за последващо използвана на вашите данни, по позволен от закона начин,
за който ние ще Ви информираме в тази декларация.

6.2 Въз основа на нашия законов интерес към изпращане на персонализиран
директен имейл, ние си запазваме правото да съхраняваме Вашето име и фамилия,
пощенския Ви адрес и – ако ние сме получили тази допълнителна информация от
Вас, в рамките на договорни отношения – вашето обръщение, академична степен,
година на раждане, вашата професия, икономически сектор, фирмено име, в
съответствие с чл. 6 (1) точка (e) от ОРЗЛД и ги използваме за изпращане на
интересни оферти и информация за нашите продукти по пощата.
По всяко време Вие може да откажете използването на Вашите данни по всяко
време като изпратите съответното съобщение на контрольора.

7) Използване на видео
Използване на видео от Youtube
Този уебсайт използва функцията за вграждане от Youtube за показване и
възпроизвеждане на видеа, предложени от доставчика на Youtube, който

принадлежи на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA ("Google").
За тази цел се използва режим на увеличена защита на данните, който да гарантира,
че информацията за потребителя ще бъде съхранена само когато
възпроизвеждането на видеото започне. Когато възпроизвеждането на вграденото
видео от YouTube започне, доставчикът инсталира „Бисквитките“ на YouTube, за да
събере информация за поведението на потребителя.
Според изискванията на Youtube, наред с другите функции използването на тези
„Бисквитки“ служи за записване на видео статистика, с цел подобряване
ползването от страна на потребителите и да бъдат избегнати неподходящи
действия. Когато влезете в регистрацията си в Google, Вашата информация ще бъде
пряко свързана с нея, когато кликнете върху видеото. В случай, че не желаете да
бъдете свързани с профила си в YouTube, Вие трябва да излезете от регистрацията
си преди да активирате бутона.
Google запазва Вашите данни (дори за потребители, които не са влезли в
регистрацията си) , като потребителски профили и ги оценява. Тази оценка се
изготвя по-конкретно съгласно чл, 6 (1) точка (е) от ОРЗЛД въз основа на
законовия интерес на Google по отношение на поставянето на персонализирани
реклами, пазарни проучвания и/или ориентиран към търсенето уеб дизайн. Вие
имате право да откажете създаването на тези потребителски профили, като е
необходимо да се свържете с YouTube, за да упражните това свое право.
Без значение дали вграденото видео бъде възпроизведено, при посещаване на този
уебсайт се установява връзка с мрежата на Google чрез "двойно кликване“. Това
може да доведе до последваща обработка на данните, за която е извън наш контрол.
Google LLC, който се намира в САЩ е сертифициран от договора за защита на
данните между ЕС и САЩ "Privacy Shield", който гарантира съответствието с
нивот за защита на данните приложимо в ЕС.
Допълнителна информация за защита на данните може да се открие на YouTube, в
декларацията за защита на данните на доставчика на:
www.google.com/policies/privacy/

8) Онлайн маркетинг
Проследяване на реализациите от Google AdWords

Този уебсайт използва онлайн рекламиращата програма Google AdWords и
проследяване на реализациите посредством рамката на Google AdWords, Google
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ние
използваме програмата Google Adwords, за да привлечем вниманието към нашите
атрактивни оферти с помощ на рекламните материали (т.нар. Google Adwords) на
външни уебсайтове. Ние може да определим, във връзка с данните от рекламните
кампании, степента на успеваемост на индивидуалните мерки за рекламиране. Ние
желаем да Ви покажем рекламите, от които се интересувате. Ние желаем да
направим нашия уебсайт много по-интересен за Вас и да достигнем справедливо
изчисляване на разходите за реклама.
„Бисквитките“ за проследяване на реализацията се инсталират в браузера на
потребителя, ако той кликне върху AdWords реклама доставена от Google. Те
представляват малки текстови файлове, които се съхраняват на вашата компютърна
система. Тези „бисквитки“ обикновено загубват своята валидност след 30 дни и не
се използват за персонална идентификация. Когато потребителя посети определена
страница на този уебсайт и срока на „бисквитката“ все още не е изтекъл, Google и
ние ще можем да разпознаем, че този потребител е кликнал върху рекламата и е
бил пренасочен към тази страница. Всеки клиент на Google AdWords получава
различна „Бисквитка“. По тази причина не може да бъде проследен посредством
уебсайта на клиентите на AdWords. Информацията събрана чрез реализацията на
"Бисквитки“ се използва за предоставяне на статистика за агрегирана реализация за
клиентите на AdWords, които имат опция за потвърждаване на избора за
проследяване на реализацията. Клиентите се информират за общия брой
потребители, които кликват на рекламите и са били пренасочени към страницата за
проследяване на реализацията. Все пак, те не получават информация, която има
дава възможност за идентифициране на личността на потребителите. В случай, че
не желаете да участвате в програмата за проследяване, вие можете да се откажете
от тази програма, като деактивирате "Бисквитката" на Google за проследяване на
реализацията. В този случай, вие няма да можете да бъдете включени в
статистиката за проследяване на реализацията. Ние използваме Google Adwords
въз основа на нашия законовоустановен интерес за целеви реклами според чл 6
точка (е) от ОРЗЛД.

Google LLC, който се намира в САЩ е сертифициран от договора за защита на
данните между ЕС и САЩ "Privacy Shield", който гарантира съответствието с
нивото за защита на данните приложимо в ЕС.
За допълнителна информация относно политиката на поверителност на Google,
моля посетете:
https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
Вие можете постоянно да изключите „Бисквитките“ за рекламни предпочитания
като ги блокирате чрез съответните настройки на вашия браузър или като изтеглите
и инсталирате плъгин добавка, която се намира на следния линк:
https://support.google.com/ads/answer/7395996
Моля обърнете внимание, че е възможно определени функции на този уебсайт да
не могат да бъдат използвани, ако Вие сте изключили използването на "Бисквитки".

9) Услуги за уеб анализ
Google (Universal) Analytics
– Google Analytics
Този уебсайт използва Google Analytics, отдел за уебанализ на Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics
т.нар. „Бисквитки“, които представляват текстови файлове, съхранявани на Вашия
компютър, които помагат уебсайта да анализира как потребителите използват този
сайт. Информацията генерирана от „Бисквитките“ за това как Вие използвате този
уебсайт (включително съкратен IP адрес) като цяло се предава на сървъра на
Google в САЩ и се съхранява там.
Този уебсайт използва Google Analytics изключително с разширение
"_anonymizeIp()",, което осигурява анонимността на IP адреса като го съкращава и
го изключва от пряка лична връзка. Като резултат от удължаването, Вашия IP адрес
ще бъде съкратен от Google в рамките на страните членки на Европейския Съюз
или други страни, подписали споразумението с Европейската Икономическа Зона.
Само в изключителни случаи, целият IP адрес ще бъде предаден на сървъра на
Google в САЩ и съкратен там. В този изключителен случай, процесите се
извършват в съответствие с чл.6 (1) точка (е) от ОРЗЛД въз основа на нашия
законен интерес към статистическия анализ на потребителското поведение за
оптимизация и маркетингови процеси.

От наше име Google ще използва тази информация, за да оцени вашето използване
на уебсайта, за да изготви доклади за дейността на уебсайта и да ни предостави
други услуги свързани с уебсайта и използването на интернет. IP адресът предаден
от Вашия браузър що се отнася до Google Analytics не се смесва с други данни на
Google.
Вие трябва да откажете употребата на "Бисквитки", като изберете съответните
настройки на Вашия браузър. Все пак, ние трябва да посочим, че в този случай е
възможно Вие да не можете да използвате пълната функционалност на този
уебсайт. Вие можете за постоянно да откажете Google да събира данни, генерирани
от „Бисквитките“ що се отнася до използването на този уебсайт (включително IP
адреса) и да ги защитите. Можете да изтеглите и да инсталирате плъгин добавка за
браузера Ви на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Като алтернатива на плъгин добавката за браузера за мобилни телефони, моля
кликнете на следния линк, за да изберете ,че не потвърждавате и че изключвате
„Бисквитките“, като се забранява на Google Analytics да събира данни на този
уебсайт в бъдеще (тази функция за изключване на "Бисквитките" е валидна само за
този браузър и за този домейн. В случай, че изтриете „Бисквитките" на този
браузър, вие трябва да кликнете отново на този линк):
<a onclick="alert ('Google Analytics has been disabled');
"href="javascript:gaOptout()">Disable Google Analytics</a>
Google LLC, който се намира в САЩ е сертифициран от договора за защита на
данните между ЕС и САЩ "Privacy Shield", който гарантира съответствието с
нивот за защита на данните приложимо в ЕС.
Повече информация затова как Google Analytics използва данните за потребителите
можете да откриете на страницата на „Политика на поверителност“ на Google на:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

10) Инструменти и други 10.1 Google Карти
Нашият уебсайт използва Google Maps (AP'I) на Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps е уеб услуга за
показване на интерактивни (държавни) карти, за да покаже визуално географксата
информация. Използването на услуги ще Ви покаже нашето местоположение и за
Вас ще бъде по-лесно да ни откриете.

Когато имате достъп до под-страница, която съдържа карта на Google Maps,
информация за това как сте използвали нашия уебсайт (като Вашия IP адре) се
предава и съхранява на сървърите в САЩ. Не е от значение дали Google предоставя
потребителски акаунт, с който сте влезли или че такъв потребителски акаунт не
съществува. Когато влезете в регистрацията си в Google, Вашата информация ще
бъде пряко свързана с нея, когато кликнете върху видеото. В случай, че не желаете
да бъдете свързани с профила си в Google, Вие трябва да излезете от регистрацията
си преди да активирате бутона. Google запазва Вашите данни (дори за потребители,
които не са влезли в регистрацията си) , като потребителски профили и ги оценява.
Тази оценка се изготвя по-конкретно съгласно чл, 6 (1) точка (е) от ОРЗЛД въз
основа на законовия интерес на Google по отношение на поставянето на
персонализирани реклами, пазарни проучвания и/или ориентиран към търсенето
уеб дизайн. Вие имате право да се противопоставите на създаването на тези
профили. В случай, че желаете да направите това, е необходимо Вие да се свържете
с Google, за да упражните това свое право.
Google LLC, който се намира в САЩ е сертифициран от договора за защита на
данните между ЕС и САЩ "Privacy Shield", който гарантира съответствието с
нивот за защита на данните приложимо в ЕС.
В случай, че не сте съгласни ващите данни да бъдат предавани на Google в бъдеще,
що се отнася до изпозлването на Google Maps уеб услугата като изключите
приложение JavaScript във Вашия браузър. В такъв случай, Google Maps, както и
показването на карти няма да могат да бъдат използвани на този уебсайт.
Условията за използване на Google се намират на:
https://policies.google.com/terms?hl=en.
Допълнителните условия за използване се намират на:
https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html.
Можете да откриете подробна информация и данни за защита във връзка с
използването на Google Maps на уебсайта на Google (Политика за поверителност
на Google ) на:
https://policies.google.com/terms?hl=en.

10.2 Google Web Fonts
Този уебсайт използва уеб щрифт предоставен от Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), за да се

уеднаквят показваните шрифтове. Когато заявите страница, Вашият браузър
зарежда желания уеб шрифт в кеша на браузера, за да покаже текста и шрифта
правилно.
С тази цел, браузера, които Вие използвате трябва да има връзка със сървъра на
Google. По този начин Google ще бъде информиран, че нашият сайт е бил
преглеждан oт Вашия IP адрес.
Уеб шрифтовете на Google се използват за целите на уеднаквяването и атрактивно
представяне на нашите онлайн предложения и употребата му е законен интерес по
смисъла на чл. 6 (1) точка (е) ОРЗЛД . В случай че вашият браузър не поддържа уеб
шрифтове,се използва фабричен шрифт от вашия компютър.

Google LLC, който се намира в САЩ е сертифициран от договора за защита на
данните между ЕС и САЩ "Privacy Shield", който гарантира съответствието с
нивото за защита на данните приложимо в ЕС.
Допълнителна информация за уеб шрифтовете на Google можете да откриете на:
https://developers.google.com/fonts/faq и на страницата за политика на поверителност
на Google: https://policies.google.com/terms?hl=en.

10.3 На този уебсайт се поставя значката "Магазини, които се ползват с доверие", за
да покаже кои магазини са одобрени и да предложи членство в "Магазини, които се
ползват с доверие" на купувачите след изготвянето на поръчка.
По този начин нашите законни интереси към оптимален маркетинг на нашата
оферта са защитени по смисъла на чл. 6 (1) точка (е) от ОРЗЛД . Значката
"Магазини, които се ползват с доверие" и услугите, които се рекламират с нея са
услуга доставяна от Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Кьолн.
Когато значката на доверие се появи, уеб сървърът автоматично съхранява така
наречения сървър лог файл, който съдържа например: вашия IP адрес, датата и часа
на разговора, обем на прехвърляните данни, заявки към доставчик (достъп до
данни) и го документира повикването. Този достъп до данните не се оценява и
автоматично се презаписва най-късно до седем дни след приключване на
посещението ви на страницата .
Допълнителните лични данни ще се предават само на „Магазини, които се ползват
с доверие“, ако решите да използвате продукти на „Магазини, които се ползват с
доверие“, след завършване на поръчка или, ако вече сте регистрирани за употреба.

В този случай се прилага договорното споразумение между вас и „Магазини, които
се ползват с доверие“.

11) Права на субекта на данните
11.1 приложимият закон за защита на данните Ви гарантира пълни права на субекта
на данните (права за информация и вмешателство) и обратно, контрольорът на да
данни що се отнася до обработката на Вашите лични данни, за които ние Ви
информираме по-долу:
-Право на достъп на субекта на данните по чл. 15 ОРЗЛД
-Право на поправка по чл. 16 ОРЗЛД
-Правото да изтрива ("правото да бъдеш забравен") съгласно чл. 17 ОРЗЛД
– Право за ограничаване на обработка на основание чл. 18 ОРЗЛД
– Право на преносимостта на данните по чл. 20 ОРЗЛД
-Право да оттегли даденото съгласие по чл. 7 (3) ОРЗЛД
-Право да подаде жалба по чл. 77 ОРЗЛД

11.2 ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, СЪОБРАЗНО ИНТЕРЕСИТЕ НИ, НИЕ ОБРАБОТВАМЕ
ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ВЪЗ ОСНОВА НА НАШЕТО ЗАКОННО ПРАВО , А ВИЕ
ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИТЕ НА ТАЗИ
ОБРАБОТКА ЗА В БЪДЕЩЕ НА ОСНОВАНИЯ, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПО
ПОВОД НА КОНКРЕТНА СИТУАЦИЯ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ УПРАЖНИТЕ ПРАВОТО СИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕ, НИЕ ЩЕ
СПРЕМ СЪОТВЕТНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОБРАБОТКА НА ДАННИ.

ВЪПРЕКИ ТОВА, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО СИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ПРЕРАБОТКА, АКО МОЖЕМ ДА ДОКАЖЕМ НЕПРЕОДОЛИМИ ПРИЧИНИ
ПОДКРЕПЯЩО ЗАЩИТА ЗА ОБРАБОТКА, КОИТО НАРУШАВАТ ВАШИТЕ
ИНТЕРЕСИ, ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, ИЛИ АКО ОБРАБОТКАТА
СЛУЖИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА НА ПРАВНИ
ИСКОВЕ.
В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА
ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ, ИМАТЕ ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ВСЯКО

ВРЕМЕ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ
ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ. ВИЕ МОЖЕ ДА
УПРАЖНИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕТО ПО НАЧИНА ОПИСАН ПО-ГОРЕ.
В СЛУЧАЙ, ЧЕ УПРАЖНИТЕ ПРАВОТО СИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕ, НИЕ ЩЕ
СПРЕМ СЪОТВЕТНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА
ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ.

12) Продължителност на съхранение на личните данни
Продължителността на съхранение на личните данни се определя от периода на
съответното юридическо задържане (например търговски и данъчни периоди).
След изтичането на този срок съответните данни ще бъдат рутинно изтрити, при
условие че те вече не са необходими за изпълнението или начало на договора и/или
вече няма законен интерес от наша страна за последващо съхранение.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function np_is_special_shop() in /www/htdocs/w0184145/dry-ager.bg/wp-content/themes/dry-ager/template-parts/fixed-footer.php:3 Stack trace: #0 /www/htdocs/w0184145/dry-ager.bg/wp-includes/template.php(690): require() #1 /www/htdocs/w0184145/dry-ager.bg/wp-includes/template.php(647): load_template('/www/htdocs/w01...', false) #2 /www/htdocs/w0184145/dry-ager.bg/wp-includes/general-template.php(155): locate_template(Array, true, false) #3 /www/htdocs/w0184145/dry-ager.bg/wp-content/themes/dry-ager/footer.php(8): get_template_part('template-parts/...') #4 /www/htdocs/w0184145/dry-ager.bg/wp-includes/template.php(688): require_once('/www/htdocs/w01...') #5 /www/htdocs/w0184145/dry-ager.bg/wp-includes/template.php(647): load_template('/www/htdocs/w01...', true) #6 /www/htdocs/w0184145/dry-ager.bg/wp-includes/general-template.php(76): locate_template(Array, true) #7 /www/htdocs/w0184145/dry-ager.bg/wp-content/themes/dry-ager/index.php(36): get_footer() #8 /www/htdocs/w0184145/dry-a in /www/htdocs/w0184145/dry-ager.bg/wp-content/themes/dry-ager/template-parts/fixed-footer.php on line 3